Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plochy verejne zelene

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Územní plán města Uherské Hradiště (se zaměřením na plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch)
 (Magdaléna Křížková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ctw5bn// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita ve městě - srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně
 (Alena Klimešová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sncz2/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Návrh zástavby rozvojové plochy v obci Darkovice
 (David Vacek)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116745 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh zástavby rozvojové plochy v Rychnově nad Kněžnou
 (Filip Majer)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129248 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh zástavby rozvojové plochy v obci Březolupy
 (Libor Žák)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129249 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Pasportizace a hodnocení veřejných ploch zeleně v obci Vřesina
 (Pavol Midula)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97721 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Údržba veřejné zeleně ve městě Šumperku
 (Jan BARTOŇ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r8zwv8// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Vplyv zelene na cenu nehnuteľností v Bratislave
 (Lenka Ondrejková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39901 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh souboru strojních zařízení pro komplexní řešení údržby cest, chodníků a pro ošetřování zeleně na veřejných plochách ve vybrané obci.
 (Anna ŠNEJDAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2ws76u// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Práce na příbuzné téma

Oborové dokumenty pro výkon správy objektu veřejné zeleně
 (Michaela Havlíková)

2019, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lugnfl// | Zahradní a krajinářská architektura / Správa zeleně | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)