Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plytvani v domacnostech

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Spotřebitelské preference a plýtvání potravinami v domácnostech – komparace Česká republika a Finsko
 (Kristýna Staňková)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hgpoi3// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Plýtvání potravinami v domácnostech jako environmentální problém
 (Štefánia Simonová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q5q2nv// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Marketingová doporučení pro řešení plýtvání potravinami v domácnostech
 (Anežka Němcová)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7wznay// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Významné aspekty plýtvání potravin v domácnostech
 (Aneta Pelánová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zu7irw// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Plýtvání potravinami - analýza domacností v Jihomoravském kraji
 (Anna Ondřichová)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bw0zu6// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Plýtvání potravinami v České republice
 (Aneta MAURICOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2uhxxr// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Práce na příbuzné téma

Plýtvání potravinami
 (Adéla Marešová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45794 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Možnosti úspory energie v běžné domácnosti
 (Petra Marková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74409 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Pohled nutričního specialisty na plýtvání potravinami
 (Kateřina Vítů)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rsfjn/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Práce na příbuzné téma