Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

podmet

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Smysl kategorie „podmět“ v japonských lingvistických teoriích
 (Jan Volný)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/clkwm/ | Filologie / Japanistika | Práce na příbuzné téma

Pojetí podmětu v moderní japonštině
 (Jiří Matela)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbdjq/ | Filologie (čtyřleté) / Obecná jazykověda | Práce na příbuzné téma

Vyjádření podmětu v ruštině a češtině (komparační analýza)
 (Darina Laidorfová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmljv/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Práce na příbuzné téma

Srovnání gerundia a invinitivu ve funnkci podmětu v anglické větě
 (Petr NEUMAN)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3p2yoc// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Forma a frekvence vyjádření podmětu ve španělských neliterárních textech (v porovnání s češtinou)
 (Petra ŽŮRKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bmhc08// | Filologie / Španělský jazyk | Práce na příbuzné téma

Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence
 (Petra KARMANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4255v4// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Nedeterminované plurálové podměty ve španělských neliterárních textech
 (Jana OULEHLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5ar7ry// | Filologie / Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Shoda podmětu s přísudkem v současné francouzštině a češtině, srovnávací studie.
 (Markéta ŠONKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dkfvez// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Gramatická a logická shoda podmětu a přísudku u kolektiv
 (Ondřej KAŠE)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//45eni4// | Učitelství pro základní školy / ČJn-AJn | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)