Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

poezie pro dospele

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Motiv rodiny v poezii pro děti a v poezii pro dospělé Josefa Václava Sládka
 (Manuel Elvir)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lhoax/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Básnické dílo Františka Hrubína pro dospělé
 (Michaela FILIPI)

2021, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//63yxbt// | Filologie / Česká literatura | Práce na příbuzné téma

Jan Skácel a jeho tvorba pro děti
 (Stanislava SCHUPPLEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jvjubt// | Filologie / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Tvorba pro děti a mládež v díle Františka Hrubína
 (Kateřina KLEINOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o7yh7k// | Učitelství pro základní školy / Uč. pro 2.st. ZŠ ČJ-AJ | Práce na příbuzné téma

Tzv. "zpívaná poezie" v tvorbě Zdeňka Svěráka při výuce v mateřské škole
 (Stanislava Směřičková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oqp0m/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Poetický večer pro nejmenší
 (Klára Jedličková)

2009, Bakalářská práce, Divadelní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4362 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Práce na příbuzné téma