Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

policejni pristup

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Systém policejní prevence, jako komplexní přístup k realizaci primární prevence ve speciálních školách
 (Jaroslav BYTEŠNÍK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//s9nm6q// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Metody prediktivního modelování v policejní praxi
 (Anna Haymannová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/acskv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Aspekty výslechu dětí jako poškozených, svědků a podezřelých v rámci policejní praxe
 (Marcel HORT)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3n6yza// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Identita policejní organizace
 (Jiří Dohnal)

2015, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf5d2/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Práce na příbuzné téma

Přístupy Policie ČR k národnostním a etnickým menšinám.
 (Miroslav BUJNOŠEK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//069d1l// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vývoj a současné podoby spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s Policií České republiky formou policejní asistence
 (Michal Láš)

2010, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//lcoj8c// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Přepis policejního výslechu a jeho jazyková specifika
 (Ivana VARJASSYOVÁ)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//morxn3// | Filologie / Anglická filologie - Obecná lingvistika | Práce na příbuzné téma

Policejní spolupráce v Schengenském prostoru
 (Dominique Nicol Schoupalová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90997 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Práce na příbuzné téma

Strategie a postupy zvládání zátěžových situací v policejní praxi
 (Lucie BRACHACZKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mstx7x// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Policejní a novinářská provokace
 (Alexandra NEDABÝLKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//scb0au// | Filozofie / | Práce na příbuzné téma