Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

polyaromaticke uhlovodiky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Polyaromatické uhlovodíky v ovzduší bohatém na oxidanty: metodika vzorkování a implikace pro atmosférickou chemii.
 (Kateřina Benčaťová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubix6/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Chromatografické stanovení polyaromatických uhlovodíků
 (Petr Švéda)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzsox/ | Chemie / Analytický chemik - manažer chemické laboratoře | Práce na příbuzné téma

Regulation of gene expression and cell proliferation by AhR ligands in liver cell lines
 (Petra Brenerová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hx2z1/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

Regulace enzymů podílejících se na metabolismu xenobiotik v buněčných modelech odvozených od epitelu kolonu
 (Vít Dubec)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/my5fd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení poškození DNA v lidských buňkách pomocí testu mikrojader
 (Anna Kalužová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxlrj/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Aktivace Ah receptoru polycyklickými aromatickými dusíkatými heterocykly - vztah struktury a aktivity
 (Iva Sovadinová)

2006, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z1y57/ | Biologie / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Odstranění organického znečištění z pražcového podloží
 (Jana Geryková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137343 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Účinky environmentálních polutantů na testikulární buňky
 (Lucie Čtveráčková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fy345/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Role Sertoliho buněk v endokrinní disrupci
 (Žaneta Jurčková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3w04/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Prachové částice v prostředí a jejich vliv na osud a transport perzistentních organických látek
 (Tereza Vrtílková)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koiti/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)