Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

polycyklicke aromaticke uhlovodiky (pau)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Výstavba a provoz jednotky termické desorpce pro degradaci PAU v asfaltové směsi
 (Marek HRON)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qx68t2// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Porovnání koncentrací jednotlivých PAU ve výstupní odpadní vodě z BČOV
 (Kamila Schlucknerová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103433 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

PAU v městských odpadních vodách.
 (Karel Kulčár)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97766 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Biodegradace PAU a PCB
 (Jana Masníková)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74699 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Emise PAU včetně benzo(a)pyrenu při spalování černého uhlí v domácích topeništích
 (Viktor Mrázek)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115014 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Deregulace buněčné proliferace působením polycyklických aromatických uhlovodíků s vyšší molekulovou váhou
 (Jiří Suchý)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j95kg/ | Biologie / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Problematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíky
 (Táňa BRZICOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ts9vou// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků v nivních sedimentech
 (Ondřej PEK)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5bs3hl// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí.
 (Anna Kutláková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a63zy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Růstová a metabolická odezva okřehku menšího (Lemna minor L.) na polycyklický aromatický uhlovodík
 (Zuzana Hrušková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8d2np2// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)