Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

polymerizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Příprava a charakterizace kompozitu na bázi polymer uhlíková nanotrubice (PS/MWNT) metodou mikroemulzní polymerizace
 (Jiří BITTNER)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tdeu3k// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Plazmová polymerace tenkých vrstev s epoxidovými skupinami
 (Šárka Fuková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0eze/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Studium termického chování cyklických a lineárních fosfazenů
 (Zbyněk Voráč)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qu1r2/ | Chemie (čtyřleté) / Anorganická chemie | Práce na příbuzné téma

Nanofiltrační membrány vyrobené za použití nanovlákených materiálů
 (Baturalp Yalcinkaya)

2016, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//8sn0xa// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Práce na příbuzné téma

Příprava molekulových imprintů se specifitou k endokrinním disruptorům
 (Tomáš Václavek)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvys2/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Interaction of proteins with plasmachemically prepared surfaces
 (Ekaterina Makhneva)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lg2k2/ | Pokročilé materiály a nanovědy / Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie | Práce na příbuzné téma

Syntéza a vlastnosti mikroporéyních polymerů
 (Peter Srnec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//odbhsp// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Life management transformátorů
 (Michal BODANSKÝ)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nhew54// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Fototransformace v ledu
 (Adriena Rokosová)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bzgql/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma