Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

polystyren

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Retardéry hoření pro lehčený polystyren
 (Martin Karal)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7lvow3// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Polystyren jako součást ETICS
 (Zdeněk Musil)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105245 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Polystyren/jíl nanokompozity
 (Zuzana DUJKOVÁ)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9gfz4d// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Antidegradanty kovalentně vázané na polystyren a polyethylen
 (Lucie Zárybnická)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p0l8rc// | Chemie a technologie materiálů / Technologie výroby a zpracování polymerů | Práce na příbuzné téma

Screening schopnosti mikroorganismů izolovaných z prostředí degradovat polypropylen, polystyren a polyvinylchlorid
 (Denisa VIŠŇOVSKÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4wz985// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Funkcionalizované sférické částice polystyrenu s magnetickým jádrem
 (Kristýna Ježková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ah04yy// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Modelace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty
 (Monika Jančaříková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129398 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty
 (Monika Jančaříková)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//61peue// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace porézních povrchů na bázi polystyrenu
 (Aleš Metnar)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vh9u5c// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava mikrokapslí na bázi polystyrenu
 (Martina Urbášková)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nxgobt// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)