Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pomahajici pracovnik

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Význam participace pro lidi s marginalizovaným stylem života a pomáhající pracovníky v kontextu sociální práce
 (Markéta Geregová)

2020, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9928/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Začínající pracovník v pomáhající profesi
 (Kristýna JIROUTOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2heczy// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Význam vzdělávání v krizové intervenci pro pomáhající pracovníky se zvláštním zřetelem k tématu sexuálního zneužívání
 (Michaela Jiroušová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9057 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Práce na příbuzné téma

Utváření motivace pomáhajících pracovníků na základě analýzy vnímání pomáhající role
 (Miroslava BUCHTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ejh7p// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vztah pomáhající pracovník-klient jako faktor pomoci:paralely a odlišnosti v přístupu sociální pedagogiky a homeoterapie
 (Svatava CEKOTOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rlyfdd// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Životní styl sociálních pracovníků ve vztahu k jejich pomáhající profesi
 (Martina Baranová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y0ijr/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Postoj sociálních pracovníků, psychologů a klientů se schizofrenií ke vztahu pomáhajícího pracovníka a klienta se schizofrenií a k hranicím v tomto vztahu
 (Klára Lebrová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aesp3/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Klíčový pracovník jako podpora pěstounské rodiny v rámci doprovázení
 (Kateřina Košelková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzi43/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Význam duševní hygieny proti syndromu vyhoření u pomáhající profese pracovníka v sociálních službách
 (Ivana Navrátilová)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//srgxgn// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Strategie vyrovnávání se pomáhajících pracovníků se smrtí klientů ve vybraných domovech pro seniory
 (Kristýna Michálková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldpoc/ | Sociologie / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)