Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pomucky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Tvorba a realizace výukové pomůcky pro učební obor Autoelektrikář
 (Petr Semerád)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mn5cl/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Elektronické a optické pomůcky pro slabozraké
 (Nikola Marešová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxwuo/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Práce na příbuzné téma

Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením se zaměřením na komunikaci
 (Julie Pecháčková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vscrs/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu na 2. stupni základní školy
 (Zlata Lavičková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/guxhv/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Vytvoření učební pomůcky pro výuku prakticky a technicky orientovaných předmětů na základní škole.
 (Filip Schwarz)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bh7dg/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Didaktické hry a pomůcky ve výuce elementárního čtení a psaní u žáků se specifickými poruchami učení
 (Jana Šustáčková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dh2pj/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Tvorba didaktické pomůcky pro učitele a žáky při projektové výuce
 (Pavlína Bittnerová)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e298ra// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Didaktické pomůcky pro výuku racionálních čísel v matematice na základní škole
 (Marcela Štěpánová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwb85/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Využití přírodnin jako didaktické pomůcky napříč předměty 1. stupně ZŠ
 (Dana Holomková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxsa7/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Hmyz v učebnicích pro ZŠ a tvorba entomologické sbírky jako pomůcky při vyučování
 (Denisa Třešňáková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vj83t/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)