Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

porodni baby

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Neznalé báby a vzdělaní lékaři.Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí
 (Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1jmbls// | Historické vědy / Obecné dějiny | Práce na příbuzné téma

Baby masáže
 (Adéla Gregorová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//whstyu// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Baby masáže
 (Michaela SÝKOROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0t0yme// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Dodržování zásad Baby Friendly Hospital Initiative v klinické praxi
 (Lenka Knapová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9rmy8q// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Porodní báby v Čechách posledních tří století
 (Ladislava Slezáčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//m8i972// | Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia | Práce na příbuzné téma

Od péče porodních bab k péči porodníků v poválečném Československu
 (Zuzana Machová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a84lc/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Komparace modelů péče a jejich vhodnost využití v oboru porodní asistence
 (Kateřina Smolíková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j263o/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Baby masáže
 (Kateřina VELEŠÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lhmowh// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Role a postavení porodní báby v raně novověké společnosti ve světle naučných, lékařských a církevně normativních pramenů
 (Hana Matějková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//polscj// | Humanitní studia / Německá filologie - Historie | Práce na příbuzné téma

"Těhotným, rodičkám a šestinedělkám ku pomoci"\\(Obraz porodní báby na jihu Čech v 18. a 19. století)
 (Helena HRACHOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qfrxir// | Učitelství pro střední školy / ČJ-D/SŠ | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)