Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

porovnavani zakladni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Základní gymnastika a Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání
 (Petr Popelínský)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nk5hqx// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Práce na příbuzné téma

Předmatematické představy - porovnávání u dětí v mateřské škole
 (Andrea JABŮRKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qfz80t// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Porovnávání činnosti základních složek integrovaného záchranného systému v operačním řízení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v letech 2008 - 2012
 (Kamila PÁTKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f4hy28// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Znalosti žáků základní školy v oblasti první pomoci
 (Petra Eisenhammerová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghduy/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Učební materiál v hudební výchově na 1. stupni základní školy
 (Zuzana Brůnová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4551 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Žák s poruchou artikulace v procesu osvojování čtení a psaní v elementární třídě základní školy
 (Daniela HALÁNOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qc2a0n// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vliv mediální výchovy na postoj žáků druhého stupně základní školy k reklamě
 (Lucie Buňková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4228 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka | Práce na příbuzné téma

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy ve Vítkově a okolí
 (Jan MIKULA)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g56se8// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - pedagogika | Práce na příbuzné téma

Komparace úrovně motorických schopností žáků městské a vesnické základní školy ve Vítkově a okolí
 (Jan MIKULA)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//heogen// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - pedagogika | Práce na příbuzné téma

Pohybová gramotnost a motivace žáků k pohybové aktivitě na základní a střední škole
 (Nikol HRŇOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rd6fi7// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)