Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pos

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Psychologický přístup k POS reklamě
 (Jitka Janurová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l4by3/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Použití POS a možnosti jejich integrace do ERP systémů: případová studie
 (Bohumír Vospěl)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5mkv/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Práce na příbuzné téma

Reálný zisk a efektivita plynoucí z nových přístupů k POS
 (Jaroslav Pokorný)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50406 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

The impact of POS materials on sales: LEGO Nexo Knights 2016 campaign in toy specialist stores
 (Veronika Kinštová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52530 | Ekonomika a management / International Management | Práce na příbuzné téma

Návrh rekonstrukce předávací stanici pára-voda POS 3 Svojsíkova 2701/50 Ústí nad Labem
 (Jan NÉMETH)

2017, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8fmwxc// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

Efektívnosť POS vystavení spotrebných kozmetických produktov vo vybraných reťazcoch
 (Lucia Gerliciová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75903 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Podzemní opravy sond (POS) a možnosti jejich aplikace na podzemních zásobnících plynu (PZP)
 (Petr Zábranský)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115514 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití tištěných funkčních vrstev při výrobě POP/POS materiálů
 (Jakub Hubička)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7off7b// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

Navržení efektivních POS materiálů pro značku Jim Beam
 (Pavlo Pazelskyi)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37585 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra)
 (Joanna DANSZCZYK)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3uzbg9// | Filologie / Polský jazyk | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)