Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

posouzeni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Environmentální posouzeni spotřeby energie v domácnosti pomoci metody LCA
 (Stanislava Klečková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92263 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov
 (Barbora ALFIERI)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ha4t9k// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Posouzení spirituálních zdrojů klienta na pozadí principů a postupů posouzení životní situace klienta
 (Michal Dubovic)

2018, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wenc4/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza společnosti T-Mobile a.s. s pohledu externího uživatele analýzy za účelem posouzeni prosperity a rozvojových schopnosti společnosti
 (Aliaksandr Branavitski)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2946 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Posouzení vhodnosti převodu porostů na les trvale tvořivý a posouzení dopadů klimatické změny na LHC Posudov
 (Magdalena Pellarová)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ol909a// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti sociálních pracovníků OSPOD s prováděním posouzení životní situace klienta
 (Anna Jílková)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/atigt/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sympatie a nesympatie při procesu posouzení
 (Jiřina Léblová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szsbv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Využití finanční analýzy pro posouzení finanční situace vybraného podniku
 (Eliška Vašková)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/em4pu/ | Finance / | Práce na příbuzné téma

Posouzení potřeb a možností dospělých klientů s Aspergerovým syndromem pro začlenění na trh práce
 (Pavla Vejchodová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wl8qa/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)