Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

posouzeni dopadu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Posouzení dopadu změn v legislativní úpravě daně z příjmů fyzických osob na vybrané poplatníky
 (Kristýna Chupíková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135518 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Využití transakční analýzy pro identifikaci stylů řízení a posouzení jejich dopadu na podřízené
 (Tereza Řezáčová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74670 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Posouzení dopadu vyvedení výkonu NJZ v lokalitě Temelín do nadřazené TR 400/110 kV Kočín
 (Štěpán ZELMAN)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//c43beu// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Posouzení dopadu legislativních opatření na bezpečnost silničního provozu
 (Kornélia Chládeková)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sbixfw// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dopadu zemědělské politiky na rozvoj Mikroregionu Mikulovsko z pohledu malých a středních vinařů
 (Simona Vychodilová)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//inuaow// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Ekonomická analýza využití srážkových vod pro provoz budovy s posouzením environmentálního dopadu
 (Kateřina Šlechtová)

2016, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//ij5k5b// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Posouzení míry dopadu Teplárny Karviná na životní prostředí: Vyhodnocení situace s trvalým uložením popílku v odkalovací nádrži
 (Veronika Bandorová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107904 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Zjišťování dopadu disruptivních business modelů na české outgoingové cestovní kanceláře
 (Petr Chreno)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70462 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Analýza dopadu změn v legislativní úpravě osobní důchodové daně na poplatníka s příjmy z podnikání
 (Vojtěch Venhuda)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100916 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Analýza dopadu Basel III na banky
 (Jan Jeřábek)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97423 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)