Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

postindustrialni krajina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Environmentální přístupy k postindustriální krajině na území České republiky v komparaci s územím Německa
 (Zuzana Peroutková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ce8dx/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Možnosti revitalizace postindustriální krajiny z hlediska společenstev opylovatelů - příklad čmeláků
 (Jakub HRNČÍŘ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0020m6// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Úloha veřejné správy při využití a rekultivaci postindustriální krajiny
 (Jan Faltus)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ref8rr// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty ochrany přírody v hornické krajině po těžbě břidlice (Nízký Jeseník)
 (Veronika Prchlíková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129903 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výskyt a dynamika lokálních populací vážky jasmoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v hornické krajině
 (Zuzana PLUTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//c1tklz// | Biologie / Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Výskyt a ekologie vážky plavé (Libellula fulva) v těžbou ovlivněné krajině Karvinska
 (Kateřina MAJCÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//clqapp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vývoj krajiny v dobývacím prostoru Dolu František od poloviny 19. století do současnosti
 (Jan ČOUKA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//twb2a0// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) ovocných sadů a stromořadí hornické krajiny Karvinska
 (Lenka Suchanková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108398 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Náhradní hmyzí domovy jako součást opatření k obnově posthornické krajiny Karvinska
 (Rostislav Poláček)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119871 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Urbánní divočina na území města Ostravy
 (Lenka ČERMÁKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//iy2shr// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma