Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

postproduktivni vek

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Motivace seniorů ke studiu na univerzitě třetího věku
 (Tereza Černá)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/is0q5/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Seniorské vzdělávání na Univerzitě třetího věku v Liberci
 (Ivana VAVROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//oonzj6// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Obyvatelstvo v postproduktivním věku v České republice a ve Francii
 (Kristýna POSPÍCHALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//78rwk5// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Sociální aspekty proměn života člověka při přechodu z ekonomické aktivity do postproduktivního věku
 (Irena PĚNČÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a7qmv3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Bydlení a účelová zařízení pro sociálně potřebné obyvatelstvo poproduktivního věku, Štramberk
 (Kateřina Helekalová)

2013, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100318 | Architektura a stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Životní spokojenost žen v postproduktivním věku
 (Petra BUČKOVÁ)

2010, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u8ilkv// | Sociální politika a sociální práce / Sociální poradenství a management sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Obyvatelstvo v postproduktivním věku v České republice a ve Francii
 (Kristýna POSPÍCHALOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//78rwk5// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Krize identity ve třetím věku
 (Kalpalata Aleen Poláková)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmjq7/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Přínos a možnosti vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku
 (Petr HANUSEK)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ea9xw7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Univerzita 3. věku a její místo v edukaci seniorů
 (Martina Smítalová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//mrhkr9// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)