Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

posturography

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Terapie vadného držení těla senzomotorickou stimulací s vyšetřením na posturografu.
 (Kateřina NOVÁKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lstwyv// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Vplyv aktivácie krátkych svalov nohy na posturálnu stabilitu jedinca - verifikácia pomocou posturografie
 (Mária REPKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v5stgm// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Porovnání posturografického vyšetření posturální stability pomocí silových plošin a balanční pomůcky Gym Top USB Professional u zdravých jedinců
 (Tereza ROUSKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x96d89// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení efektu terapie dle Roswithy Brunkow pomocí posturografie u osob s vadným držením těla
 (Barbora Mazlová)

2009, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//mqhlvp// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Analýza testování rovnováhových schopností u seniorů
 (Veronika Zelenková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxbby/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná kineziologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení stability stoje u neurologických pacientů
 (Marie Pokorná)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8rw1/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma