Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

potreba podpory

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Potřeba psychosociální podpory rodičů u hospitalizovaných dětí
 (Dominika Růžková)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/obtxe/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Přínos Montessori pedagogiky v edukaci žáků s individuální potřebou podpory
 (Radana Standarová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl51b/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Představy dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání a poradců ÚP o potřebě podpory
 (Karolína Karásek)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtgor/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Význam malých a středně velkých podniků a potřeba jejich podpory v EU
 (Miroslava Krupková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fca6r/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie | Práce na příbuzné téma

Postoj rodinných pečujících o seniora k poskytnutí podpory při zajištění péče
 (Markéta Trmačová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8og6/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Potřeba podpory a sdílení matek dětí s poruchou autistického spektra
 (Sabina BLAŽKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9fi9us// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Potřeba speciálněpedagogické podpory u dětí žijících v domě pro matky s dětmi
 (Denisa MIŽĎOCHOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ylfpzf// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Individuální integrace žáka s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruch autistického spektra na prvním stupni základní školy
 (Eva ŽIVOTKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//br4jer// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
 (Lucia Fabová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69816 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma

Aplikace podůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení při integraci na běžné ZŠ
 (Adriana Veitová)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//mvje7m// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)