Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

povrchove a podzemni vody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Mechanický vliv povrchové a podzemní vody na kvalitu injektážních směsí pro vrty pro tepelná čerpadla
 (Markéta Tománková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142179 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Znečištění vody v areálu a okolí Bochemie
 (Ondřej ZÁRUBA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o6gtmk// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Vztah podzemních a povrchových vod v povodí Balinky s důlními vodami
 (Jana Vnučková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae7q0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Znečištění horninového prostředí a podzemní vody v okolí dolu Anna u Velkých Opatovic
 (Ivo Keclík)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjutb/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Sledování vybraných toxických kovů v povrchových a podzemních vodách z okolí Telnice a Krupky
 (Petra ADAMOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yvhveu// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Retence vody v krajině
 (Martina Kovářová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/vy28t/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Analýza zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod v souvislosti se zásobováním pitnou vodou obce Studené
 (Jiří Suchodol)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//le3thf// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody
 (Petr BERKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xzrb29// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Význam ochranných pásem vodních zdrojů a jejich uplatnění ve smyslu vodního zákona a související legislativy
 (Eva Lukášová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ehye0/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech
 (Kateřina Pavlečková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w3gge/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)