Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

power losses

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv konstrukce magnetického obvodu na indukčnost a ztráty tlumivky
 (Ondřej KLOUDA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vnbhj6// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Analýza a optimalizace ztrát trojfázového napěťového střídače v pohonu lokomotivy
 (Patrik Bonczek)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119013 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Práce na příbuzné téma

Studie možnosti snížení přídavných ztrát v asynchronním motoru
 (Jan Hrabčík)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119155 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na magnetizační proud a ztráty naprázdno transformátoru
 (Ondřej PLOJHAR)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9c1fjd// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Posouzení vlivu uložení rotoru asynchronního motoru na velikost mechanických ztrát
 (Michal Zubík)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108547 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Vliv zvlnění proudu na ztráty ve vinutí stroje
 (Michal VANÍČEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t7y12m// | Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika | Práce na příbuzné téma

Analýza ztrátového výkonu nepřímého měniče kmitočtu v prostředí OrCAD/PSpice
 (Marek Schmidt)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108929 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Práce na příbuzné téma

Analýza ztrátového výkonu nepřímého měniče kmitočtu v prostředí OrCAD/PSpice
 (Marek Schmidt)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108929 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Práce na příbuzné téma

Návrh uspořádání primárního okruhu MSR s minimálními tlakovými ztrátami.\nl{}Požadavek: Výkon 1000 MW, pracovní teploty 600 - 720 \st{}C, sole dle ALISIE.
 (Tomáš NOGA)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nbh9r7// | Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Možnosti optimalizace fotovoltaických elektráren
 (Lucie Ondrušková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hct23/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství fyziky pro základní školy | Práce na příbuzné téma