Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pozary v domacnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Řešení problematiky obsahu výuky v oblasti požární ochrany pro střední školy
 (Tomáš Lugr)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bb540/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Aspekty obsahu výuky ochrany obyvatelstvá v rámci mimořádných událostí.
 (Tomáš Lugr)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz9bc/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Požární bezpečnost v domácnostech a možnosti jejího zvýšení
 (Michaela LEVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i2iger// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Návrh preventivních iniciativ vedoucích ke zvýšení ochrany před požáry, výbuchy a otravami v domácnostech
 (Ondřej Bachánek)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118594 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Rozbor počtu usmrcených a zraněných osob při požárech od roku 2001 v ČR
 (Ivana ERETOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nkoff9// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Příprava kampaně k propagaci zařízení autonomní detekce a signalizace v rámci preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany
 (Lenka JARMAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7hz0eq// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Chování osob v zakouřeném prostoru
 (Jan Smolka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100158 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní systémy v domácnostech a veřejných budovách, začlenění do vzdělávání
 (Karel BITTA)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3df1yz// | Učitelství odborných předmětů / | Práce na příbuzné téma

Preventivní výchova dětí v oblasti požární ochrany na základních školách
 (Jaroslava Černá)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69627 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Rozbor počtu usmrcených osob při požárech od roku 2001 v Jihočeském kraji a návrh opatření ke snížení jejich počtů
 (Jana ŽIDKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s2ho9x// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma