Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pozemni laserove skenovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Pozemní laserové skenování
 (Lucie Endlicherová)

2015, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//7elb5z// | Geodézie a kartografie / | Práce na příbuzné téma

3D laserové skenování silničního mostu v Mokrých Lazcích
 (Jan Němeček)

2022, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148495 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití dat laserového skenování k aktualizaci tvarů georeliéfu
 (Václav Paleček)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uvgfl/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Popis porostní struktury přirozeného lesa pomocí pozemního a bezpilotního laserového skenování - kvantifikace korun ve 3D prostoru
 (Martin Krůček)

2020, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vvlkp2// | Aplikovaná geoinformatika / | Práce na příbuzné téma

Měření podélných nerovností vozovek pozemních komunikací pomocí laserového skenování
 (Barbora Srnská)

2021, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vutf0x// | Dopravní stavitelství / | Práce na příbuzné téma

Vytvoření 3D modelu části hradu Skály v katastrálním území Nový Jimramov z dat bezpilotního leteckého prostředku a dat pozemního laserového skenování
 (Anna Bayerová)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c6zojv// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Vytvoření 3D modelu jeskyně Koňská jáma z dat pozemního laserového skenování pro potřeby CHKO Moravský kras.
 (Martin Gaja)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//icpra9// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zpracování mračna bodů laserového skenování a jeho využití v~aplikacích důlního měřictví
 (Zuzana LACINÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bgw8vj// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Využití leteckého laserového skenování k odhadu základních taxačních veličin lesních porostů na Školním lesním podniku Křtiny
 (Tomáš Zamec)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xnv4na// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Využití technologie 3D laserového skenování pro zachycení reálného stavu tvaru říčního koryta
 (Lukáš Pika)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119630 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)