Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pracovnik nuklearni mediciny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Radiační zátěž pracovníku oddělení nukleární medicíny před a po instalaci PET/CT v Českých Budějovicích
 (Aneta TURKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//loxjpg// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana na oddělení nukleární medicíny
 (Eva ANTONÍNOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5uqeub// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pacientů a personálu na oddělení nukleární medicíny
 (Kristína DAŇOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//t1jg89// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení rizik spojených s únikem radioaktivního jódu z oddělení nukleární medicíny při požáru
 (Lucie RAMBOUSKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//58acd2// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Monitorování rukou pracovníků na pracovištích nukleární medicíny
 (Aneta Pospíšilová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//kfe498// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Příprava radiofarmak na oddělení nukleární medicíny
 (Eliška ČERNOHORSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wkdvzn// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační zátěž pacientů při vyšetření metodami nukleární medicíny a jejich srovnání s ostatními metodami využívajícími ionizující záření
 (Hana Vaňourková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v7oi38// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Techniky zobrazování hrudníku (mimo ultrazvuku a metod nukleární medicíny) a komplexní úloha radiologického asistenta při jejich náležitém provádění.
 (Nikola Vosyková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ts04j9// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Management kvality v nukleární medicíně
 (Beáta Orsáková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j2r4e0// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Měření dávek při laboratorních prácích na pracovišti nukleární medicíny pomocí osobních dozimetrů.
 (Jana RUSINOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//enjx7x// | Biofyzika / Biofyzika a zdravotnická technika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)