Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prakticka vyznamnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Významnost daně z nemovitých věcí v rozpočtech municipálních jednotek na území České republiky
 (Blanka Prišťová)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q11vkl// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Měření významnosti autorů v citační síti
 (Tomáš MARŠÁLEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zeqbzk// | Inženýrská informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Dramaturgická analýza filmu Tygr a drak 2. Praktická část: Scénář hraného filmu, délka minimálně 30 minut
 (Pavel Jakeš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p6trpk// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika | Práce na příbuzné téma

Úloha sestry v prevenci kolorektálního karcinomu v ordinaci praktického lékaře pro dospělé.
 (Hana TETÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xad2mm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Hygienická významnost expozic neionizujícímu záření z mobilních telefonů
 (Kateřina MUŽNÁ)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yy0xgm// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Uplatňování nových přístupů při výuce praktického vyučování.
 (Vladimíra Vokurková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cbvxe/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma