Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prenos svazku

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Navázání nedifraktujícího svazku do optického rezonátoru
 (Ondřej Denk)

2016, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//49jslg// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Přenosy optických svazků a radiových vln v optickém turbulentním kanálu
 (Daniel Dousek)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//d6ly27// | Elektronika a komunikace / | Práce na příbuzné téma

Funkční význam druhého alfa-helixového svazku membránových PIN proteinů
 (Veronika Bilanovičová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k9r1r/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Modelování vlivů okolního prostředí na optický svazek v prostoru
 (Lukáš Hájek)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98515 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Bezdrátový přenos informace pomocí optických modulů
 (Lukáš CHOBOT)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lsapxi// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Práce na příbuzné téma

Chování mikročástic ozářených laserovými svazky
 (Lukáš Chvátal)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fs5ke/ | Fyzika (čtyřleté) / Vlnová a částicová optika | Práce na příbuzné téma

Použití svazkových vodičů pro přenos elektrické energie na vedení vvn
 (Michal BRŮNA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s8dmkj// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Realizace laboratorní úlohy - Vliv překážek na přenos optického atmosférického spoje
 (Jan Peichl)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78649 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma