Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prenos tepelne radiace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tepelná radiace plamene
 (Miroslav Slavík)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69657 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb
 (Lukáš Havelka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118694 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací
 (Aleš PECKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g6nqco// | Matematika / | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na tepelné ztráty textilií
 (Tomáš Kubeček)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//z8ayjy// | Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací
 (Eliška Maixnerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118752 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma