Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prenos tepla

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Přenos tepla radiací při požární ochraně staveb
 (Lukáš Havelka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118694 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv barvy svrchní vrstvy zásahového oděvu na přenos tepla radiací
 (Eliška Maixnerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118752 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Simulace vedení tepla pomocí programu COMSOL Multiphysics
 (David DOLEŽAL)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z8v3rr// | Specializace v pedagogice / Fu-TchVu | Práce na příbuzné téma

Prostorové šíření tepla v kovech
 (Pavel BUŠEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yc1mt5// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Simulace proudění vzduchu a přenosu tepla v dvojité fasádě
 (Zuzana Trojáková)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//if0ju4// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku
 (Daniel HYKL)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g47s8r// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku
 (Daniel HYKL)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fb1uo6// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících
 (Petr Švarc)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//b01qvw// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Konstrukce rekuperačního výměníku tepla pro zefektivnění kondenzace paro-plynové směsi
 (Adrian Stec)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136824 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Analýza možností akumulace tepla v horninovém masivu a jeho následné využití.
 (Adam Pytlik)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116540 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)