Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prepracovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Studium možné technologie k přepracování rekuperované PVB fólie
 (David PIŠTĚK)

2017, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b0wats// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Studium chemického přepracování průmyslových sádrovců
 (Patrik Volner)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//v13ifu// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Přepracování počítačové hry Hobo: Tough Life do virtuální reality
 (Jiří Vašica)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128324 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Přepracování odpadního chemosádrovce konverzní reakcí
 (Josef Fišer)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//sahjur// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Studium možnosti využití konverzní reakce k přepracování heptahydrátu síranu železnatého
 (Kateřina Bednářová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//2qwaji// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Ověření možnosti využití dat z laserového mobilního mapovacího systému při přepracování analogové katastrální mapy
 (Alexandra Štrohalmová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107784 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Analýza a přepracování příručky integrovaného systému řízení.
 (Natália Polláková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99268 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu přepracování polymerního materiálu na jeho vlastnosti
 (Juraj Žilinčík)

2014, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g8vay8// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod transformace rastrového obrazu katastrálních map při přepracování analogových map v sáhovém měřítku
 (Ingrid Šafránková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103577 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Padající hvězda. Grafické přepracování knihy
 (Anna HAVELKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ut6s7f// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a muzejní a galerijní pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)