Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

preskripce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Preskripce pohybové aktivity pro osoby s diabetes mellitus
 (Markéta TESAŘOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8qiexd// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Preskripce norem filmového vyprávění a dramatické stavby v konfrontaci s odchylkami od těchto struktur dílech vybraných evropských filmařů
 (Tomáš Janáček)

2015, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8544 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Režie | Práce na příbuzné téma

Preskripce pohybového programu s cílem redukce tělesné hmotnosti (přehledová studie)
 (Kateřina PODHRÁSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tpc7n6// | Geografie / Geografie - Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Možnosti elektronické preskripce v České republice
 (Eva Konopáčová)

2015, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//ntug86// | Fyzioterapie / | Práce na příbuzné téma

Elektronická preskripce
 (Jiří Novák)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9czp/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Preskripce léčiv všeobecnými sestrami
 (Adéla HEGEROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5077cc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Integrace aplikací v oblasti zdravotnictví - Elektronická preskripce v ČR s využitím datového standardu HL7
 (Václav Slavětínský)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23117 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Preskripce pohybové aktivity jako součást léčebné a preventivní péče
 (Lenka KRATOCHVÍLOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j6h1im// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Vliv komunikace na rozhodování lékaře v otázce preskripce léků
 (Světluše Vinšová)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//qnjt38// | Pedagogika / Andragogika | Práce na příbuzné téma

Korupce při preskripci léčiv
 (Jiří RUCKI)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q4di85// | Ekonomika a řízení zdravotnictví / Management zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)