Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prestupkova cinnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Trestněprávní problematika domácího násilí a činnost policistů při jeho řešení
 (Stanislav KUDLIČKA)

2006, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//60da1f// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Rozbor motivačních faktorů v činnosti přestupkových pracovníků Městské policie hl.m. Prahy
 (Hana HEMMEROVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9c6ww6// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Zákaz činnosti z pohledu trestního práva a správního práva
 (Drahoslava Miléřová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e7q03/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Využití kamerového monitorovacího systému pro činnosti městské policie
 (Petr ŽÁRSKI)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dy8n9e// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

PŘEKÁŽKY V PŘESTUPKOVÉM ŘÍZENÍ Z POHLEDU SPRÁVNÍHO ORGÁNU i. STUPNĚ A JEJICH DOPAD NA ŘÁDNÉ PROKÁZÁNÍ VINY
 (Andrea Mašovská)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//u5v0hg// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Činnost Policie České republiky na místě dopravní nehody s vazbou na správní nebo trestní řízení
 (Libor Koleček)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lhkvv3// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Obec jako vykonavatel přestupkového řízení v přenesené působnosti státní správy.\nl{}
 (Ingrid ZÁHUMENSKÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//birwv5// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení
 (Monika HEŘMÁNKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gs9ebi// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 (Lukáš Korbel)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8hco/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma