Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prevence hracstvi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Názory veřejnosti na možnosti prevence patologického hráčství
 (Zuzana Zapletalová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5424 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Hazardní hráčství a jeho prevence
 (Eva Štěpánková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xl949/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Prevence patologického hráčství
 (Radmila SCHÄTZELOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l7b2kg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Problematika patologického hráčství a jeho prevence u žáků v období pubescence
 (Jan PIPPINGER)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e96lhy// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Práce na příbuzné téma

Patologické hráčství, jeho výskyt a prevence na ZŠ, SOU a středních školách
 (Ivana ŠICHTOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m2jzbw// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Prevence a léčba patologického hráčství a sociální služby určené této cílové skupině a jejich blízkým v Olomouci.
 (Kateřina ŠPUNDOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ca5330// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Realizace zdravotní prevence a prevence rizikových forem chování v prostředí ZŠ
 (Renata Binderová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/diwh4/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Způsoby prevence závislosti na počítačích u dětí
 (Žaneta ČÍŽOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nc67jl// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Prevence žáků středních škol na Teplicku se zaměřením na gamblerství
 (Michala BARCALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ntal23// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Možnosti školní výchovy v prevenci patologického hráčství
 (Jan Krištofiak)

2014, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/hnxd40/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)