Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

preventive measures

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Názory žiakov staršieho školského veku na drogovú problematiku a jej preventívne opatrenia
 (Radka Profantová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jkyxk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Preventivní opatření zdravotnické záchranné služby při manipulaci s postiženým vysoce nakažlivou nemocí
 (Jaromír Bekr)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgkgn/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Hodnocení efektivnosti preventivních opatření proti kouření
 (Zuzana Rousková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epq2x/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Práce na příbuzné téma

Historie, vývoj a prognóza teroristických útoků proti civilnímu letectví - preventivní a obranná opatření
 (Libor Strkáč)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/qkguu/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Aktuální infekční onemocnění koní v České republice a možnosti preventivních opatření
 (Vladislava MACHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pdalr5// | Zootechnika / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení efektu edukace návštěv při dodržování preventivních opatření v rámci hygieny rukou
 (Anežka POTUŽÁKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6dyba7// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - CHIR | Práce na příbuzné téma

Návrh preventivních opatření degradačních jevů v oblasti povrchových úprav
 (Michael Neuman)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129532 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Rizika zvýšené dopravy ve městě Holešov a preventivní opatření
 (Nikola Chudárková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rpd4jc// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti mladistvých s užíváním návykových látek a možnosti preventivních opatření
 (Natálie PORČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wf644a// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

Dodržování preventivních opatření u pacientů s totální kloubní náhradou jako prevence vzniku infekčních komplikací
 (Dominika DRATNÁLOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cbggb7// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)