Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

primarni imunodeficience

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nutriční stav u pacientů s primárními imunodeficiencemi
 (Tereza Lokajová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdvyt/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Funkční analýza mutací zodpovědných za vznik primárních imunodeficiencí
 (Lucie Grodecká)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fg24f/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Práce na příbuzné téma

Sestřihová analýza mutací v genech souvisejících se vznikem primárních imunodeficiencí
 (Edita Ošťádalová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aqqb9/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití technologie NGS pro analýzu genů spjatých s primárními imunodeficienciemi
 (Markéta Hrabálková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iykg1/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Flowcytometrická analýza T a B lymfocytárních subpopulací u pacientů s humorálními imunodeficiencemi
 (Marcela Vlková)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbw7m/ | Všeobecné lékařství / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Změny v expresi myeloperoxidázy u aktivovaných neutrofilů
 (Lenka Filipová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ges2p/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Laboratorní diagnostika poruch fagocytózy
 (Ivona POLÍVKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x77w6e// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Flowcytometrická analýza periferních lymfocytů nemocných s primárními poruchami tvorby protilátek
 (Jana Nechvátalová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eswd3/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Flowcytometrická analýza periferních lymfocytů nemocných s primárními poruchami tvorby protilátek
 (Jana Nechvátalová)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1iw0/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Výskyt mikrosporidií u hematologických a onkologických pacientů
 (Veronika DORAZILOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rsj328// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma