Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

primarni pece

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Dostupnost primární zdravotní péče v mikroregionu Čebínka
 (Jana Ziminová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xveq6/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Primární péče v ČR
 (Šárka Kaucká)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/clkir/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Návrat geriatrické sestry do systému primární péče v České republice
 (Jiřina Láníková)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldyow/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Paliativní péče u klientů v ambulancích primární péče praktických lékařů
 (Eliška HANSKUTOVÁ)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ucrcj9// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Práce na příbuzné téma

Význam primární péče v časné diagnostice retinoblastomu u dětí
 (Hana Fraitová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8epj/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče v primární pediatrické péči
 (Zdeňka HOTAŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p2lacf// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Práce na příbuzné téma

Dokumentování primární a sekundární péče v ordinaci praktického lékaře z pohledu sestry
 (Romana MACKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ehyhb2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Komplexní stylistická charakteristika a komentovaný překlad textu na téma ,,Primární zdravotní péče" z ruštiny do češtiny
 (Iveta ZOUHAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9n7fix// | Filologie / Ruština pro překladatele | Práce na příbuzné téma

Úloha sestry v primární péči v oblasti očkování
 (Adéla Lepšová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/xgvhr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Očkování dospělé populace v primární péči
 (Eva Justrová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sgi9t/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)