Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

primarni zdravotni pece

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Dostupnost primární zdravotní péče v mikroregionu Čebínka
 (Jana Ziminová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xveq6/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Dostupnost primární zdravotní péče v obcích okresu Olomouc
 (Eliška ZEDNÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0i4vre// | Matematika / Matematika - Geografie | Práce na příbuzné téma

Komplexní stylistická charakteristika a komentovaný překlad textu na téma ,,Primární zdravotní péče" z ruštiny do češtiny
 (Iveta ZOUHAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9n7fix// | Filologie / Ruština pro překladatele | Práce na příbuzné téma

Primární zdravotní péče: Kojenecký screening sluchu z pohledu speciální pedagogiky
 (Jana SOLDANOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//25eb0c// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Dostupnost zdravotní péče a hospodaření soukromých praktických lékařů
 (Ilona Konečná)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85182 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Dostupnost zdravotní péče v krajích České republiky
 (Stanislava Černovská)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23910 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Komunitní péče versus sestry v primární pediatrické péči
 (Soňa VAŇKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3ukodo// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče v primární pediatrické péči
 (Zdeňka HOTAŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p2lacf// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul pediatrie | Práce na příbuzné téma

Analýza poskytování zdravotní péče cizincům v ostravském regionu
 (Jana VAVROŠOVÁ)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j151z6// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Dokumentování primární a sekundární péče v ordinaci praktického lékaře z pohledu sestry
 (Romana MACKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ehyhb2// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)