Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prispevek na peci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Legislativní změna příspěvku na péči a její dopad na osoby s mentálním postižením
 (Helena Manová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fip3u/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Postavení sociálního pracovníka na oddělení příspěvku na péči – úředník nebo sociální pracovník?
 (Michala Oravcová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xgmys/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující rozhodování posudkových lékařů v řízení o příspěvku na péči - na příkladu případové studie dětí s diabetem na Teplicku
 (Adéla KAPLANOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eky6hd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Využívání příspěvku na péči u seniorů na Třebíčsku
 (Ivana Honsová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eu5fi/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vliv příspěvku na péči na kvalitu života dětí s postižením
 (Štěpánka Dědková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//y4sqnt// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Kontrola příspěvku na péči pohledem pracovníků oddělení příspěvku na péči
 (Barbora Syptáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//olgik3// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Analýza příspěvku na péči v ČR v letech 2007–2020 se zřetelem na problematiku formální a neformální péče v roce 2020
 (Ivan Kubišta)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84690 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Příspěvek na péči a jeho využívání seniory na Vsetínsku
 (Kateřina Chrástecká)

2020, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//05dxee// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Příspěvek na péči z pohledu sociálního pracovníka na Úřadu práce
 (Alena TOMANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//np4ign// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Práce na příbuzné téma

Příspěvek na péči - řízení o příspěvku na péči, jeho využívání a kontrola využívání
 (Jana Kubisová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ksxjp/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)