Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

probabilistic analysis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Parallel Quantitative Analysis of Probabilistic Systems
 (Milan Češka)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c9ujz/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

LC-MS analysis based on probabilistic approach
 (Jan URBAN)

2010, Disertační práce, Ústav fyzikální biologie / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v0lvg4// | Biofyzika / | Práce na příbuzné téma

Verification of Probabilistic Recursive Sequential Programs
 (Tomáš Brázdil)

2007, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/olmmy/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Quantitative Probabilistic Verification in Distributed Environment
 (Jiří Appl)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hrhwt/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Práce na příbuzné téma

Probabilistic Semantic Frames
 (Jiří Materna)

2014, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oc7is/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Práce na příbuzné téma

Verification of Probabilistic Recursive Sequential Programs
 (Tomáš Brázdil)

2007, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pxz9s/ | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Pravděpodobnostní analýza železobetonového mostu
 (Radek Městecký)

2018, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yezit8// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

Pravděpodobnostní analýza s využitím izoparametrických konečných prvků
 (Petr Lehner)

2013, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101481 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Práce na příbuzné téma