Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

profese. pupils

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska volby budoucí profese
 (Zuzana Číhalová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6hee/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Koncept komunitního vzdělávání jako edukační strategie žáků se sociálním znevýhodněním a oblast pro působení profese sociálního pedagoga
 (Markéta Jurčíová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b25hc/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Práce na příbuzné téma

Ideální učitel angličtiny očima žáků/The Ideal English Teacher from the Pupils' Perspective
 (Soňa ZIMOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3gyz9c// | Učitelství pro základní školy / ČJ-AJ/ZŠ | Práce na příbuzné téma

Motivace žáků základní školy k výběru budoucí profese během posledních dvou let povinné školní docházky
 (Věra KOLKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qav4qh// | Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy / | Práce na příbuzné téma

Spokojenost žáků se sluchovým postižením se studiem na střední škole
 (Jana Stadlerová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ok5q2/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma