Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prostorova autokorelace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Rozdíly v charakteru využití země v krajích ČR - využití metod prostorové autokorelace
 (Tomáš Langer)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qy5ij/ | Aplikovaná geografie / Geoinformatika a trvalá udržitelnost | Práce na příbuzné téma

Kompozitní, či kontextuální faktory? Explorativní prostorová analýza české volební soutěže 2013
 (Zuzana Kitnerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gian6/ | Politologie / | Práce na příbuzné téma

Prostorová struktura přirozené lesní vegetace určená na základě zonální klasifikace lesů České republiky
 (Pavla Glosová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfnxo/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Prostorová diferenciace volební podpory stran ODS a ANO 2011 v letech 2010 a 2013
 (Tomáš NETRVAL)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oehe8b// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Práce na příbuzné téma

Zjištění prostorové struktury typologických snímků lesní vegetace
 (Pavla Glosová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svub5/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Volební geografie Libereckého kraje 1992–2010: analýza voličského chování z pohledu explorační prostorové analýzy dat (ESDA)
 (Pavel Maškarinec)

2013, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/chfar/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Práce na příbuzné téma

Prostorové shlukování v městském prostředí
 (Pavel Soukup)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86443 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace na příkladu Ostravy
 (Tomáš Inspektor)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101823 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Prostorové modelování biotických indexů v říčních sítích
 (Zuzana Ježíková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3j2q/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Prostorové modelování koncentrace těžkých kovů a jejich vliv na vegetaci
 (Kristýna Hardynová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihi61/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)