Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prostup tepla

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv vzduchových mezer na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
 (Veronika Křížová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118563 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Prostup tepla skladbou suchého a vlhkého zásahového oděvu pro hasiče
 (Adam Schön)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136025 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv vlhkosti na prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče se vzduchovými mezerami mezi vrstvami
 (Jakub Pípal)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128267 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Prostup tepla materiálovou skladbou zásahových oděvů pro hasiče
 (Markéta Albertová)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114170 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Testování prostupu tepla materiálem protižárového obleku
 (Matěj Jahn)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128271 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Mobilní metoda měření prostupu tepla u stavebních konstrukcí bez akumulačních vrstev
 (Vladan Panovec)

2018, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133126 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Práce na příbuzné téma

Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou
 (Jakub Venzara)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fptcon// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Matematický model protiproudého výměníku tepla\nl{}
 (Renata HŘIBOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1kx6wl// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního tepla z vysokotlakého kompresoru
 (Martin Valeček)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141362 | Energetika / Energetika 21.století | Práce na příbuzné téma

Návrh na využití odpadního tepla z kompresoru v provozu podniku
 (Daniel HYKL)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g47s8r// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)