Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

protilatka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Anti-CD47 protilátka v nádorové terapii
 (Radka LENCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9nbuob// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Práce na příbuzné téma

Význam stanovení specifických IgA protilátek a KFR protilátek v diagnostice epidemické parotitidy
 (Ivana VIDLIČKOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g7i5lb// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Charakterizace protilátek vyvinutých pro detekci cytokininového receptoru AHK4
 (Hana Svozilová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jri2l/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Identifikace antierytrocytárních protilátek u těhotných žen - porovnání metody titrace protilátek pomocí sloupcové gelové aglutinace a zkumavkové metody
 (Markéta TICHÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//519sbi// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Izolace isotypově specifických monoklonálních protilátek proti OspC proteinu bakterií Borrelia burgdorferi s.l.
 (Jan Gečnuk)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jsvgd/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Multimodální značení protilátek pro specifické rozpoznávání vybraných antigenů.
 (Marcela Vlčnovská)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ycpdp/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Molekulární aspekty terapie monoklonálními protilátkami u B-buněčných malignit
 (Tereza Ryšavá)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8qef/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Interakce fluorescenčně značené protilátky v reálném čase
 (Ondrej Moravčík)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ce4u3/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Celogenomový CRISPR/Cas9 screening pro určení genů schopných obnovení exprese CD20 a zlepšení účinnosti CD20 monoklonálních protilátek
 (Lenka Dostálová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs0ct/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Vývoj a testování enzymového imunostanovení na protilátky proti SARS-CoV-2
 (Miroslav Herczeg)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nll3z/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)