Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

provozni ukazatele

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Role provozních ukazatelů turistických atraktivit v destinačním managementu
 (Iva Podzimek Sirovátková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9225 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Analýza provozních ukazatelů produkce mléka
 (Veronika TŮMOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nrdolh// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení finančního zdraví vybrané společnosti pomocí poměrových ukazatelů
 (Jan Lacina)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130158 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Analýza provozních ukazatelů ve vybraném zemědělském podniku
 (Antonín ŽIŽKA)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ddygn5// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Práce na příbuzné téma

Analýza provozních ukazatelů produkce mléka
 (Filip ŠANDERA)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jokmoh// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Model pravidelného vyhodnocení obchodně-provozních ukazatelů vybraného portfolia služeb ve společnosti Mediaservis
 (Dominik Hlavatý)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3drfbo// | Dopravní technologie a spoje / Management, marketing a logistika ve spojích | Práce na příbuzné téma

Role provozních ukazatelů turistických atraktivit v destinačním managementu
 (Eva Hessová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB6878 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Analýza provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit
 (Michal Tichý)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dz5bgk// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza firmy s použitím poměrových ukazatelů
 (Zuzana Chovancová)

2008, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pppig/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání | Práce na příbuzné téma