Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prumyslova odpadni voda

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Technicko-ekonomické hodnocení provozování čistírny odpadních vod ve vybraném průmyslovém podniku
 (Petr Hlawiczka)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//6qecde// | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod
 (Iva Němcová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//owolt2// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Možnost odstranění šestimocného chromu z reálné odpadní vody pomoci dřevokazné houby
 (Jaroslav Mudruňka)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103201 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Čištění průmyslových odpadních vod s obsahem dusičnanů biologicky
 (Tomáš Gambal)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115716 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Zpracování průmyslových odpadních vod
 (Lukáš PATA)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rbeebh// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Degradace polyvinylalkoholu v odpadní vodě pomocí pokročilých oxidačních metod
 (Martin Jurášek)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eqxyc6// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Denitrifikace průmyslových odpadních vod
 (Evelína Erbanová)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cgipog// | Chemické a procesní inženýrství / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Recyklace dusíku z průmyslových odpadních vod pomocí denitrifikace inhibované sulfidy
 (Beáta Plutová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//feadoj// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Odstraňování fosforu z odpadních vod na Čistírně odpadních vod ve Spolchemii,a.s. Ústí nad Labem
 (Žaneta BOHÁČOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pltigl// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Intenzifikace separace nerozpuštěných látek z odpadních vod ze smaltovny
 (Vojtěch Hrabec)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129884 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)