Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prutokova cytometrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Exprese Fc receptoru na povrchu B-lymfocytů u pacientů s běžnou variabilní imunodeficiencí metodou průtokové cytometrie
 (Petra Kintrová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zk4pb/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Průtoková cytometrie v elektrickém poli
 (Dominika NOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v29063// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Detekce životaschopnosti bakteriálních populací pomocí průtokové cytometrie
 (Lucie TŮMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w446rt// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Detekce mikropartikulí metodou průtokové cytometrie u hematologických malignit.
 (Jan GROHMANN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8zt6xk// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Aplikace průtokové cytometrie v transfúzní hematologii
 (Dana-Victoria Vásquezová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0j5ir5// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Srovnání reprodukčního způsobu a velikosti genomu u vybraných zástupců rodů Taraxacum a Rubus pomocí průtokové cytometrie
 (Filip ŠINDELÁŘ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e1wqtj// | Biologie / Biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Využití průtokové cytometrie v mikrobiologii
 (Jitka Tomanová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hu6i6y// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Analýza buněčného cyklu rostlin pomocí průtokové cytometrie
 (Radka VACULÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dp67sw// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití průtokové cytometrie při studiu protinádorové aktivity vybraných isochinolinových alkaloidů
 (Štěpánka Vlasáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bf3nzi// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)