Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

psychoakustika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Psychoakustika v experimentech
 (Romana HRANÁČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9etyf5// | Přírodovědná studia / Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Vliv hudební složky v marketingové komunikaci
 (Barbara Scavino)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ms3jz7// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

K tektonické funkci barvy zvuku v soudobé hudbě
 (Iva Oplištilová)

2007, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/3724 | Hudební umění / Hudební teorie | Práce na příbuzné téma

Posuzování elektromagnetického hluku pohonu psychoakustickými veličinami
 (Jan BENEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gec9ca// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Práce na příbuzné téma

Pokročilé metody hodnocení impulsních hluků
 (Roman Rusz)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99794 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Úvod do komplexného divadelného zvukového designu
 (Rastislav Kuka)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/xv3l6/ | Dramatická umění / Jevištní technologie | Práce na příbuzné téma

Frekvence
 (Lenka PLANIETOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5pai8i// | Výtvarná umění / Intermediální umění | Práce na příbuzné téma

Kompresní algoritmy pro zpracování zvuku
 (Marek Brada)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75884 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma