Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

psychosocialni intervence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Psychosociální intervence u žen s perineální ztrátou
 (Pavla VÁŇOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4mm9y3// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Možnosti psychosociální intervence v případech rozpadu rodinného systému
 (Bára Kuchtaninová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11475 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Práce na příbuzné téma

Psychosociální intervence rodičům po perinatální ztrátě
 (Natálie Ožvoldová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fnxzhx// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Speciálně pedagogická a psychosociální intervence u osob ohrožených domácím násilím
 (Viktorie GERŽOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9rsacb// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Srovnání psychosociální krizové intervence u základních složek Integrovaného záchranného systému
 (Pavel KUBÍČEK)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//axpx66// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Psychosociální intervence u rodin ohrožených drogovou závislostí
 (Adéla ŠEBESTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ztvg55// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Systém psychosociální intervence poskytované Hasičským záchranným sborem, Policí ČR a Zdravotnickou záchrannou službou.
 (Martina Minaříková)

2016, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//s8iu5r// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Psychosociální intervence poskytovaná Zdravotnickou záchrannou službou
 (Jana Levá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//o2sv53// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

Možnosti psychosociální intervence u rodin ohrožených drogovou závislostí
 (Adéla ŠEBESTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v7ragw// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Psychosociální krizová intervence, poskytovaná Zdravotnickou záchrannou službou
 (Michaela Lodinská)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//arzy1v// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)