Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ptaci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Environmentální výukový program „Ptáci na jaře - pestrost v ptačí říši“
 (Hana Jiříková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bz2bh/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Výzkum stavu ptačí složky vybraných biokoridorů v ČR
 (Jiří Stehno)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pofou/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část:\nl{}Využití ptačí perspektivy ve fotografii\nl{}\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Exploze\nl{}b) volný výstavní soubor: Space
 (Pavel JUŘÍK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//97a1b0// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Ekonomické aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium /L./ L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
 (Kateřina Vítková)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yasg6s// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Ptáci (Aves) města Boskovice
 (Veronika Marková)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c43b61// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Ptačí druhy jako indikátory znečištění životního prostředí
 (Vojtěch ČORBA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dfpat9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Ptáci kolem nás - živá příroda v mateřské škole
 (Zuzana ŠTĚTKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ojj395// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Vliv intenzity hospodaření a biotopové struktury na ptačí společenstva v zemědělské krajině
 (Karolína KALINOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3bqvx6// | Biologie / Biologie ekosystémů - specializace Biologie ochrany přírody | Práce na příbuzné téma

Metodická podpora výuky ptačí fauny Střední Evropy
 (Barbora Kulihová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5954 | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy, Učitelství pro střední školy - hudební výchova | Práce na příbuzné téma

Jeřáb ptačí jako krajinotvorný prvek v NPR Praděd (CHKO Jeseníky)
 (Miroslava Remešová)

2018, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kkv7fl// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)