Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pudni vlastnosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Vliv aplikace plazmatem aktivované vody na vybrané půdní vlastnosti u různých půdních typů
 (Fabián Voldán)

2023, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kfpki3// | Zemědělské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
 (André Arencibia)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ojv1fd// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv přeměny dřevinné skladby lesů na půdní vlastnosti během environmentální změny vyšetřený pomocí shlukové analýzy a geograficky vážené regrese
 (Pavel SAMEC)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qzc1kk// | Geografie / Geoinformatika a kartografie | Práce na příbuzné téma

Vliv vápnění na půdní respiraci a vybrané biochemické vlastnosti povrchových horizontů ve smrkové monokultuře ekosystémové stanice Rájec-Němčice
 (Jana Rosíková)

2021, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z3p1dj// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Práce na příbuzné téma

Vliv pěstované plodiny na vybrané půdní vlastnosti
 (Petr Zifčák)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//34wwgg// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv aplikace různých hnojiv na vybrané půdní vlastnosti
 (Stanislav Navrkal)

2023, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4p9htn// | Zemědělské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vliv biodegradace bioplastů na půdní vlastnosti
 (Veronika Stanislavová)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//sj4css// | Environmental Sciences and Engineering / | Práce na příbuzné téma

Vliv různých způsobů využívání travního porostu na porostové charakteristiky a vybrané půdní vlastnosti
 (Monika JINDRÁKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rwklai// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Procesy desertifikace na Jižní Moravě a jejich vliv na vybrané půdní vlastnosti
 (Veronika Bartlová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v0ln2n// | Zemědělská specializace / Rozvoj venkova | Práce na příbuzné téma

Hydrofyzikální vlastnosti lesních půd v hlavních porostních typech přírodní lesní oblasti 3 - Karlovarská vrchovina
 (Martin Velek)

2023, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//efijor// | Lesní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)